top of page

Project Management

Uw project op de rails krijgen en houden

WEVE zal de taak van project manager op zich nemen van uw project. 
Als project manager zal WEVE u zowel technisch als commercieel ondersteunen in elk fase van het project. 

Soms spreekt men over 'eigenaars ingenieur - owners engineer' in de sector. Eigenaars ingenieur hebben typisch een puur raadgevende functie, waar we met WEVE gerust de drijvende kracht van uw project willen zijn.  

Plant Selection

Initiatie

Van droom naar concept

De visionair in u droomt al langer van uw project. Om uw droom te transformeren naar een concept is het nuttig om een partner aan uw zijde te hebben. WEVE zal uw droom uitwerken en concretiseren.

Technische ondersteuning:

 • Bepalen van het project omvang

 • Analyse van de relevante technologieën en hun toepasbaarheid op het project

 • Vergunning ondersteuning

 • Globaal project tijdslijn bepaling

Commerciele ondersteuning:

 • Project budget estimatie

 • Haalbaarheidsstudie

Selecteren van essentiele partners

Van concept naar project

Wanneeer het duidelijk is dat het concept zowel technisch als commercieel haalbaar is en de nodige vergunningen zijn uitgereikt, begint de belangrijkste stap van het project. Er wordt gekozen met welke essentiele partners in zee te gaan.

Technische ondersteuning:

 • Screening van mogelijke partners

 • Specificatie van de ideale leveromvang per partner

 • Uitstippelen van de tijdslijn voor iedere partner

Commerciele ondersteuning:

 • Ondersteuning tijdens de onderhandelingen met de potentiele partners. WEVE zal uw en de belangen van het project verdedigen

 • Beschermen van het budget van het project 

Tractor at Work
Growing Plants

Detail ontwerp

Van basis naar detail ontwerp

Wanneer de cruciale partners gekozen zijn, transformeert het project van een basis concept naar tot in de details uitgewerkt ontwerp. 

Gedurende deze transformatie moeten veel beslissingen genomen worden en alle partners gealligneerd.

Technische ondersteuning:

 • Alle partners worden aangestuurd om het zelfde doel te bereiken en blijven op de hoogte van de stand van zaken

 • WEVE neemt het document controle op zich

 • Gedurende het ontwerp blijft het eenvoudig en veilig uitbaten van de de installatie steeds onder controle van WEVE

Commerciele ondersteuning:

 • Uw belangen en die van het project blijven onder controle van WEVE

Levering en installatie

van ontwerp naar werf

WEVE zal er voor zorgen dat alle partners hun beloftes over leveromvang, leverdatum en kwaliteit nakomt. In deze fase is het cruciaal dat alle partners vlot met elkaar samenwerken

Technische ondersteuning:

 • Pre-levering kwaliteitscontroles

 • Dagelijkse opvolging van leveringen en bouw

  • Detail levering, werkkracht en bouwplanning​

  • Voorkomen en oplossen van conflicten

Commerciele ondersteuning:

 • Uw belangen en die van het project blijven onder controle van WEVE

Tractor at Work
Growing Plants

Inbedrijfstelling van de installatie

Van werf naar installatie

Het in bedrijf stellen van de installatie is de meest stressvolle van een project. In deze fase van het project kunnen emoties hoog oplopen , specifiek voor deze reden heb je iemand aan uw zijde nodig die beredeneerd en kalm naar de zaken kijkt en nooit de doelstelling van het project uit het oog verliest.

Technische ondersteuning:

 • Technische ondersteuning gedurende de in bedrijfsstelling

 • Detail planning van de specialisten van de strategische partners

 • Alvorens de inbedrijfsstelling van de installatie zal WEVE u ondersteunen bij het samenstellen van de ideale organisatie. Deze organisatie wordt getraind gedurende de inbedrijfsstelling

Commerciele ondersteuning:

 • Alle partners worden aan hun contractuele verplichtingen gehouden.

 • Ondersteuning bij het afsluiten van het project.

Operatie

Installatie werkende houden

WEVE zal aan uw zijde blijven staan bij het optimaliseren van het uitbaten van de installatie. We voeren ook inspecties uit die u zal helpen on ongeplande pannes te vermijden.

Tractor at Work
Project Management: Services
bottom of page